Visie en Missie

Het Startblok is een school waar je jezelf kan zijn.

Wij behandelen iedereen op dezelfde wijze en hebben begrip voor de zienswijze van de ander. We laten ons daarbij niet leiden door onze emoties en we vertellen dingen op zodanige wijze dat deze voor één uitleg vatbaar zijn. Wij zorgen ervoor dat een ieder zich veilig en geaccepteerd voelt. Wij hebben daarbij aandacht voor de behoeften van de kinderen. Wij spreken waardering uit en wij hebben inlevingsvermogen.

Het Startblokteam laat zien dat zij betrouwbaar, betrokken, eerlijk, objectief, duidelijk en rechtvaardig zijn door verantwoordelijkheid te nemen voor gemaakte afspraken, oprechte interesse te tonen, recht door zee te zijn en zonder vooroordelen te handelen. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen, de ouders en de teamleden zich veilig en gewaardeerd voelen. Veiligheid en vertrouwen zijn een voorwaarde om tot ontwikkeling en leren te komen. Het Startblok wil dat een kind zich optimaal kan ontwikkelen en het beste uit zichzelf haalt zodat het goed voorbereid naar het vervolgonderwijs kan.

Het Startblok geeft afstemmend onderwijs. Dit houdt in dat we ons bij ieder kind afvragen; wat heeft dit kind, in deze groep, met deze leerkracht nodig om zich verder te ontwikkelen. We werken handelingsgericht, dat wil zeggen dat leerlingen worden aangesproken op hun mogelijkheden en talenten. We richten ons hierbij op betrokkenheid, welbevinden en optimale ontwikkeling.

Het Startblok is een vreedzame school en werkt aan een schoolcultuur waarin het verantwoordelijkheidsgevoel van kinderen toeneemt en kinderen met plezier naar school gaan. Betrokkenheid staat centraal en conflicten (die onvermijdelijk zijn) oplossen is een belangrijk punt in een vreedzame school. Alle conflicten worden opgelost en het liefst door de kinderen zelf, eventueel met hulp van medeleerlingen.

Het Startblok wil leerlingen aanleren tot zelfstandigheid. De kinderen nemen verantwoordelijkheid voor hun eigen werk en leren hun werk te plannen.

 

Nieuwsbrief

Bekijk hier de laatste nieuwsbrief