Schoolgids

Voorwoord

In deze schoolgids willen we u meenemen in de manier waarop we het onderwijs vormgeven bij ons op school.
Het kind staat bij ons centraal. We vinden het belangrijk om te kijken hoe we het onderwijs en het pedagogisch klimaat zo goed mogelijk kunnen afstemmen op de behoeften van ieder kind. Een plezierige tijd met elkaar beleven is waar we veel aandacht aan besteden bij ons op school. Bewegen is daar een belangrijk onderdeel van. Wanneer kinderen hun energie kwijt kunnen zijn ze beter in staat weer te leren.
Ook de inzet van ICT speelt een belangrijke rol bij ons op school. Daarmee kunnen we voorzien in wat verschillende kinderen nodig hebben om met plezier te leren en wat aansluit bij hun manier van leren.

Meer informatie hierover vindt u in de schoolgids.

pdfschoolgids OBS Het Startblok 2017-2018

 

 

Nieuwsbrief

Bekijk hier de laatste nieuwsbrief