Activiteitencommissie / Medezeggenschapsraad

Activiteitencommissie 

De Activiteitencommisse (AC) heeft als doel het contact tussen school en ouders te bevorderen. Ze doet dit door het organiseren van veel verschillende activiteiten voor de kinderen in samenwerking met de groepsleerkrachten. Denk bijvoorbeeld aan sint-, kerst- en paasviering. Maar ook het plein- en eindfeest. Deze activiteiten worden gefinancierd vanuit de ouderbijdrage.
Dit jaar hebben de volgende ouders zitting in de AC:

Voorzitter: Lise Bijsterveld:

Penningmeester: Mieke Blansjaar

Secretaris: Terry Grevenstuk

Overige ouderleden: Hester Runia, Linda Korte, Peter de Boer, Annemarie Veerhuis,

Cynthia Zwarts, Angela van Hees, Agnes Raamsdonk, Simone Hogema

Leerkrachten: Baukje Glas, Milou Timmer

We zijn nog op zoek naar nieuwe AC-leden! Voor meer informatie kunt u contact opnemen metac@obshetstartblok.nl. U kunt ons ook volgen op Twitter: http://twitter.com/#!/ACHetStartblok

Medezeggenschapsraad 

Ouders kunnen op onze school meepraten over de inhoud en de organisatie van de school. Dit kan via de Medezeggenschapsraad (MR). De bevoegdheden hiervan liggen wettelijk vast. De MR bestaat uit een vertegenwoordiging van ouders en leerkrachten. Zij worden telkens voor die jaar gekozen. De grootte van de MR hangt af van de grootte van de school. De MR-vergaderingen zijn openbaar. De agenda en stukken van de vergadering zijn in te zien op school. Het staat iedereen vrij om onderwerpen voor de agenda in te dienen bij de voorzitter. De vergaderdata staan in het Startblokje en de Agenda.

De MR is bereikbaar via de mail: wendyentzinger@ziggo.nl

Voor zaken die alle scholen van Sopora aangaan is er een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) die bestaat uit vertegenwoordigers van alle medezeggenschapsraden.

Notulen zijn na te lezen in de Startblokjes.

 

Nieuwsbrief

Bekijk hier de laatste nieuwsbrief