De Vreedzame School

 

  

De Vreedzame School
Basisschool het Startblok werkt met de methode van De Vreedzame School. De Vreedzame School beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen en waarin kinderen leren wat het betekent om een ‘democratisch burger’ te zijn: het openstaan voor en het kunnen overbruggen van verschillen tussen mensen, een bijdrage leveren aan het algemeen belang en actief verantwoordelijk willen zijn voor de gemeenschap. Daarmee bieden we onze kinderen perspectief en hoop: ze ervaren dat het uitmaakt dat ze er zijn. Dat ze ‘ertoe doen’.

Doelen
De Vreedzame School streeft ernaar om kinderen te leren:

  • Op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan.
  • Op een democratische manier met elkaar beslissingen te nemen.
  • Constructief conflicten op te lossen.
  • Verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor de gemeenschap.
  • Open te staan voor verschillen tussen mensen.

Het programma wil niet alleen kinderen de bovenstaande sociale competenties leren, maar vooral ook een positief sociaal en moreel klimaat in de school creëren, waar een opvoedende en gedrag regulerende werking van uitgaat.

Gouden regels
Op het Startblok werken we met gouden regels. Deze regels worden regelmatig met de kinderen besproken. De regels kunt u vinden in het document hieronder.

Gouden regels

Nieuwsbrief

Bekijk hier de laatste nieuwsbrief